امور سهامداران سرمایه گذاری مس سرچشمه

امور سهامداران سرمایه گذاری مس سرچشمه

جهت ورود به سامانه کلیک کنید

شاخص های سرمایه گذاری مس سرچشمه در فرابورس

جهت ورود به سامانه کلیک کنید

جهت ورود به سامانه کلیک کنید

سهامدارن

فرصت های سرمایه گذاری

معدن و صنایع معدنی

جهت ورود کلیک کنید

فناوری و نوآوری

جهت ورود کلیک کنید

فرصت‌های سرمایه گذاری

شرکت های زیرمجموعه

[smartslider3 slider="6"]

اخبار

۱۶شرکت
۶۵۰میلیون سهام
1200پروژه
400میزان سهام

7,560,000
میزان سرمایه 

تعداد شرکت‌ها

۱۶شرکت

تعداد سهام 

۶۵۰میلیون

میزان سرمایه

۷۵۶میلیارد تومان

تعداد شرکت‌ها

19شرکت

تعداد سهام 

11650میلیون

میزان سرمایه

11650میلیارد ریال
۶۵۰میلیون
۷۵۶میلیارد تومان

چند رسانه ای