مدیریت سبد شرکت

 • – استراتژی توسعه حوزه های پیمانکاری طرح و ساخت و سرمایه گذاری و مالی
 • – استراتژی رشد در بخش تولید از طریق حلقه های بالایی زنجیره ارزش مس(کنسانتره،لیچینگ، مواد شیمیایی، معدن کاری و…)
 • – استراتژی تثبیت خدمات و ارتقای کارایی این بخش

 توانمندی مالی

 • – تعیین راهکارهای بهبود مدیریت نقدینگی شرکت سرمایه گذاری و شرکتهای تابعه
 • – ایجاد نظام بودجه ریزی شرکت سرمایه گذاری و شرکتهای تابعه و مدیریت آن
 • – افزایش یکپارچگی در سیستم های مالی
 • – اصلاح امورسهام شرکت سرمایه گذاری و شرکتهای تابعه

 توانمندی سیستمی

 • – ایجاد ساختار یک هولدینگ واقعی به عنوان مرکز مدیریت و سازماندهی تمامی امکانات بالقوه و بالفعل در راستای کاهش تصدی گری و نقش مستقیم شرکت در فعالیت های اجرایی
 • – برنامه ریزی در راستای راه اندازی سیستم های یکپارچه( مالی، بازرگانی، حقوقی، نت، مدیریت پروژه، تولید، ارزیابی عملکرد، قراردادها و…) در شرکت سرمایه گذاری و شرکت های تابعه
 • – ارتقاء سیستم های کیفی (انطباق با نرم جهانی)

بلوغ منابع انسانی

 • – تدوین نظام جامع منابع انسانی
 • – تدوین نظام جامع آموزش

 کنترل و نظارت

 • – تدوین نحوه ارزیابی عملکرد شرکتهای تابعه و مدیران آن
 • – نحوه تعیین اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تابعه براساس اهداف جدید
 • – ایجاد کمیته هایی با ماهیت کنترل و نظارت بر بخش های مختلف سازمان مخصوصا قیمت تمام شده کالا و خدمات و کنترل هزینه ها و نسبت های مالی ( با ماهیت تعیین اهداف و اختیارات این کمیته ها)

بازار و محیط رقابتی کسب و کار

 • – تدوین استراتژی همکاری های تجاری شرکت سرمایه گذاری و شرکتهای تابعه
 • – تدوین مکانیزم های نحوه حضور در مناقصات و تعیین نقش و جایگاه شرکت سرمایه گذاری برای شرکتهای تابعه
 • – برندسازی( ارتقای نام تجاری شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در بازار کسب و کار)
 • – اصلاح جایگاه شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در زنجیره ارزش مس و سرمایه گذاری در حلقه های بالایی زنجیره

انتظارات ذینفعان

 • – ایجاد چارچوبی به منظور برقراری یک رابطه برد – برد بین شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه و شرکت ملی صنایع مس ایران ( تامین خواسته های شرکت مس با مدنظر قرار دادن خواسته های سهام داران شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه)

فرصت ها و تهديد ها

 • – ايجاد دفتر سرمايه گذاري و مطالعات
 • – استفاده از ابزارهاي نوين مديريتي جهت بررسي بهتر محيط پيرامون سازمان