شرکت بین المللی ناو صنعت مس، در سال 1388 تاسیس شد. با توجه به حساسیت بالای حمل مواد اسیدی در صنایع مس، هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه بر آن شد تا در بازتعریف فعالیت های شرکت ناو صنعت مس، مجموعه ای تخصصی و متمرکز را در حوزه حمل و نقل مواد اسیدی و سایر فعالیت های موضوع شرکت تاسیس نماید.

این شرکت در دوره جدید مدیریت، با رفع مشکلات فنی و حقوقی، فعالیتی گسترده تر و استفاده از توان و تخصص نیروی انسانی، توانسته است گام های بلندی در حوزه حمل و نقل مجموعه بزرگ مس و سایر صنایع کشور بردارد.
موضوع فعالیت شرکت ناو صنعت مس:
 • انجام پروژه ها و طرح های فنی و مهندسی به صورت GC و EPC
 • انجام فعالیت های گمرکی شامل : بهره برداری، نگهداری و تعمیرات اسکله های دریایی
 • حمل و جابجایی اسید های سولفوریک
 • صادرات و واردات، سرمایه گذاری و واگذاری سهام
 • اجاره به شرط تملیک لوازم، تجهیزات، مواد و ماشین آلات سبک و سنگین
 • تعمیرات ناوگان های حمل و نقل شامل : واگن ها و ماشین آلات سبک و سنگین و تامین قطعات یدکی از داخل و خارج از کشور
 • سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت های دیگر و خرید و فروش سهام آنها
 • سرمایه گذاری و مشارکت در سایر طرح های تولیدی، خدماتی، عمرانی، آموزشی، بازرگانی و پژوهشی
 • تاسیس شرکت ها و موسسات فرعی با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی در راستای گسترش فعالیت های موضوع شرکت.
 • دایر نمودن دفاتر نمایندگی در داخل و خارج کشور.
 • اخذ نمایندگی از داخل و خارج کشور.
 • مشاوره و عقد قرارداد در امو فنی و مهندسی در حوزه فعالیت های آبی و دریایی
 • حمل و نقل ریلی و درون شهری
 • خدمات مرتبط با تخلیه، بارگیری، چیدمان بار و انبارداری
 • واردات واگن و ماشین آلات سبک و سنگین به صورت نو و کارکرده.
اهمیت صنعت حمل و نقل، خصوصا در صنایع تولیدی بزرگ مانند شرکت ملی صنایع مس ایران، همواره به ایجاد شرکت های تخصصی در این زمینه نیاز خواهد داشت تا ضمن شکل گیری ساختاری مناسب در چرخه تولید و عرضه، تجربیات کسب شده در بهبود کار و بهره وری بیشتر تاثیر گذار باشد.
شرکت بین المللی ناو صنعت مس با چنین رویکردی، در حوزه خدمات و فعالیت های موضوع شرکت، تلاش نموده تا با در نظر داشتن ارزش سرمایه ثبتی و تعهد به سرمایه های سهامداران شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه، گستره و کیفیت فعالیت های خود را افزایش دهد.
شرکت بین المللی ناو صنعت مس
ایجاد ظرفیت های تازه جهت افزایش بهره وری