شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام در سال 1383 تاسیس شد. این شرکت فعالیت خود را با خرید و فروش سهام شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در بازار سهام آغاز نمود، اما در سال 1398 پس از واگذاری سهام شرکتهای معدنی و ساختمانی از سوی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شرکت راهیان سهام،  این شرکت به هلدینگ معدنی و ساختمانی و یکی از بزرگترین شرکتهای تابعه هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه تبدیل شد.

موضوع فعاليت شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام :
  • حضور فعال در بازار سرمایه.
  • مشارکت در سهام کلیه شرکتها از طریق تاسیس و یا تعهد سهام.
  • تشویق و تسهیل سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق ارائه خدمات مشاوره و ایجاد زمینه مناسب برای سرمایه گذاری.
  • واردات و صادرات هر نوع کالای مجاز و در صورت لزوم سرمایه گذاری در این زمینه از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی.
  • سرمایه گذاری در طرح های صنعتی و معدنی و ساختمانی.
  • انجام امور بازرگانی.
  • مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت های موجود.
شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام با گسترش فعالیتهای سرمایه گذاری و صنعتی و توسعه فعالیتهای معدنی  تلاش می کند تا به طور مستمر به ارزش سهام سهامداران خود بیافزاید و در این راستا یکی از اهداف شرکت حضور قدرتمند در بازار سرمایه و عرضه سهام برای عموم می باشد.

شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام

تلاش برای هم افزایی فعالیت های معدنی، صنعتی و ساختمانی