شرکت مهندسی و ساخت فرآوری صنایع غیرآهنی مفرغ ساز، نیپک

در سال 1373 تاسیس شد. این شرکت در زمینه خدمات مشاوره، طراحی و مهندسی، تامین، اجرا، نظارت و مدیریت پیمان پروژه های صنعتی، تاسیسات زیربنایی و صنعتی، ساخت و نصب ماشین آلات، آموزش پرسنل و تحقیقات صنعتی فعالیت متمرکز دارد.

آدرس سایت: www.nipec.com

شرکت نیپک در سال 1373 تاسیس شد. این شرکت بیش از دو دهه در زمینه خدمات مشاوره، طراحی و مهندسی، تامین، اجرا، نظارت و مدیریت پیمان پروژه های صنعتی، تاسیسات زیربنایی و صنعتی، ساخت و نصب ماشین آلات، آموزش پرسنل و تحقیقات صنعتی فعالیت متمرکز دارد.

شرکت مهندسی نیپک، طی سالهای متمادی، سابقه و نام درخشانی در صنایع معدنی، شیمیایی، کانه های فلزی و غیرفلزی، پتروشیمی، نفت و گاز از خود بر جای گذاشته است. پروژه های متعددی که این شرکت به نوعی در آنها دخیل بوده، اسناد پرافتخاری از دانش، تخصص و تجربه سالیان شرکت مهندسی نیپک می باشند.
شرکت نیپک در طول سالهای فعالیت خود، ضمن توجه به مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مالی، اطلاعاتی، فناوری و زمانی، توانسته است با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و بهره مندی از فناوری های روز و مدیریت اصولی، در چالشی ترین حوزه های پروژه های صنعتی، از مطالعات امکان سنجی طرح ها تا ساخت کامل کارخانجات فرآوری مواد معدنی و صنعتی، توانایی های خود را اثبات نماید.
پروژه عظیم جمع آوری و انتقال گازهای خروجی از کانورتورهای مجتمع مس سرچشمه،
ساخت و بهره برداری از کارخانه تغلیظ و معدن مس چهل کوره زاهدان
مشاوره ساخت کارخانجات ذوب مس خاتون آباد
برخی از مهمترین طرح های مهندسی اجرا شده در شرکت نیپک می باشد.
این شرکت با بومی سازی حساس ترین حوزه های دانش مربوط به فرآوری مواد معدنی، از جمله طراحی کارخانجات لیچینگ و تغلیظ در کنار ساخت کارخانجات اسید از گازهای خروجی واحدهای ذوب، توانسته است خود را به عنوان یکی از معتبر ترین شرکت های مهندسی فعال در حوزه صنایع معدنی معرفی کند.

شرکت مهندسی، ساخت و فرآوری صنایع غیر آهنی نیپک

دانش، تخصص، تجربه

آدرس سایت : www.nipec.com