الف) متقاضی جذب سرمایه در طرح یا پروژه پیشنهاد شده توسط متقاضی

اگر طرح یا شرکتی دارید که متقاضی جذب سرمایه برای آن هستید با تکمیل فرم شماره (1) نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایید.
خواهشمند است پیش از تکمیل فرم موارد زیر را توجه فرمایید:

ب) متقاضی مشارکت در پروژه های پیشنهادی شرکت سرمایه گذاری مس

پروژه ها و طرح هایی که می توانید در صورت تمایل در آنها اقدام به سرمایه گذاری نمایید یا با شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه هم سرمایه گذاری کنید در جدول زیر قابل رویت می باشند.

در صورت تمایل به سرمایه گذاری در این پروژه ها با تکمیل فرم شماره (2) نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایید.
توجه داشته باشید محل اجرای پروژه های در استان کرمان می باشد.

ج) متقاضی همکاری در فعالیت‌های معدنی

اگر معدن یا محدوده معدنی دارید و متقاضی همکاری در آن هستید با تکمیل فرم مربوطه از بین گزینه های زیر نسبت به ثبت درخواست خود اقدام فرمایید.