مشخصات

 نام : میلاد

 نام خانوادگی : شمس

 سمت : نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل

 تلفن : 88729133-021

 دورنگار : 88718557-021

 پست الکترونیک : shams@scico.ir

آدرس : تهران – خیابان خالد اسلامبولی , کوچه شماره 11 , پلاک 22