در رویداد تحلیل بازار شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه تشریح شد:
نقشه راه توسعه صنعتی و معدنی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه، محمد عابدی نژاد، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (نماد «سرچشمه») در اولین رویداد تحلیل ... ادامه مطلب